Ämne: Vårdval

Förhastade slutsatser om vårdval och sjukskrivningar

Av Karin Liljeblad, 02 Okt 2014
Aftonbladet · Inspektionen för socialförsäkring · Konkurrens · landsting · sjukskrivning · Sjukvård · Stockholms läns landsting · Vårdval

Inspektionen för Socialförsäkringen hävdade igår att vårdvalsreformen ledde till ökad sjukskrivning. Vi ifrågasätter den bild som målas upp efter inspektionens rapport. Låt oss konstatera följande.

Mer vård för pengarna tack vare privata vårdgivare

Av Håkan Tenelius, 24 Jun 2014
Äldreomsorg · effektivitet · Konkurrens · Kvalitet · LOV · privat vård och omsorg · produktivitet · Sjukvård · SKL · Svenskt Näringsliv · välfärd · Vårdval

Idag kom ytterligare en rapport som bekräftar att privata vårdgivare bidrar positivt till den svenska välfärden. Svenskt Näringsliv har idag publicerat en forskningsöversikt över de senaste årens forskning om konkurrensutsättning och valfrihetsmodeller i sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Forskningsöversikten, som är gjord av Handelns utredningsinstitut (HUI Research), fokuserar på vilken effekt konkurrensutsättning har på produktivitet och […]

Branschrådet – en plats för diskussion

Av Karin Liljeblad, 07 Maj 2014
Konkurrens · Konkurrensneutralitet · Kvalitet · landsting · Sjukvård · Vårdval

Peter Seger, ordförande i Vårdföretagarnas Bransch sjukvård, blev för en tid sedan intervjuad i Nyhetsbrevet Sjukvårdens Affärer om sin erfarenhet av branschråd som ett forum för dialog mellan beställare och vårdgivare. Eftersom artikeln ger en god bild av värdet av regionala och lokala branschråd för både beställare och vårdgivare vill vi gärna bidra till att sprida […]

Välkommet med ny patientlag

Av Karin Liljeblad, 06 Mar 2014
regeringen · Sjukvård · Socialdepartementet · Valfrihet · Vårdval

Regeringen har i dag fattat beslut om att lägga fram förslag om en ny patientlag. Vårdföretagarna välkomnar att regeringen stärker patientens ställning i vården. Lagen ger patienten möjlighet att fritt söka öppenvård över landstingsgränserna. Nästa steg måste vara att ge patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligger kvar på sjukhuset. Paradoxalt nog är lagreglerna […]

Vinklad mediebild av vårdvalet i Stockholm

Av Karin Liljeblad, 20 Feb 2014
Karolinska Institutet; Timbro Medieinstitut · Konkurrens · Kvalitet · Sjukvård · Valfrihet · Vårdval

Karolinska Institutet (KI) har gjort en femårsuppföljning av vårdvalet i Stockholm som visar på förbättrad tillgänglighet för patienten och en ökad mångfald med fler privata vårdgivare utan någon geografisk snedfördelning. Nya vårdcentralerhar tillkommit både i förorterna och i innerstaden. Enligt KI har den ökade tillgängligheten kommit alla till del. Det finns inga tecken på att […]

BB Sophia tillför resurser i Stockholms förlossningsvård

Av Karin Liljeblad, 20 Feb 2014
Carin Jämtin · Kvalitet · Valfrihet · Vårdval

Den senaste tiden har det i media skrivits en hel del om BB Sophia som öppnar verksamhet inom ramen för vårdval förlossning i Stockholms läns landsting. Vi vill gärna hjälpa till och reda ut en del missförstånd som förekommer i diskussionen.

Vilka fler vårdcentraler ska få gå med vinst, LO?

Av Håkan Tenelius, 05 Feb 2014
Kjell Rautio · LO · LO:s valplattform · Praktikertjänst · Vårdval · Vinstdebatten · vinster i välfärden

Imorgon torsdag lanserar LO sin valplattform. Plattformen bygger på en medlemsenkät som redan presenterats. Av svaren på de inte helt neutralt ställda frågorna att döma kommer LO:s redan kända förslag till vinstbegränsning i välfärden att ta plats i plattformen. Men menar LO verkligen allvar med att driva frågan i valrörelsen? Man önskar att någon journalist […]

Välkommet att patienten ska kunna söka vård i andra landsting, men varför inte fullt ut?

Av Karin Liljeblad, 23 Jan 2014
patientlag · patientlagstiftning · patientmaktsutredningen · Valfrihet · Vårdval

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen stärker patientens ställning i vården genom en patientlag. Den ger patienten möjlighet att fritt söka öppenvård över landstingsgränserna. Men regeringen borde ha gett patienten valfrihet också när hon eller han behöver ligger kvar på sjukhuset. Den nya patientlagen utvecklar patientens möjligheter att själv välja vårdgivare i sjukvården. Nu kommer patienter kunna […]

Stängda landstingsgränser ökar inte jämlikheten i vården

Av Håkan Tenelius, 16 Aug 2013
DN Debatt · Myndigheten för vårdanalys · Vårdval

Professor Katarina Hamberg är på DN-Debatt kritisk till Patientmaktsutredningens förslag till ny patientlag. Katarina Hamberg har förstås rätt i att fritt vårdval inte kan vara universallösningen ifråga om de stora skillnaderna i vilken vård som landstingen erbjuder sina patienter i olika delar av landet. Långt därifrån. Men till skillnad från Hamberg är vi övertygade om […]

Region Skåne visar vägen med utbildning vårdentreprenörer

Av Håkan Tenelius, 15 Aug 2013
Alliansen · entreprenörskap · Miljöpartiet · Region Skåne · Vårdval

Region Skåne ska utbilda anställda i entreprenörskap för att få fler att starta egna vårdföretag. Ett utmärkt initiativ. När små, nya vårdföretag misslyckas är sällan förklaringen att vården inte hållit måttet, utan okunskaper om sjävla företagandet.

Sida 4 av 41234